Vi vill stärka folkbildningen i Dalarna!

Vårt uppdrag

Dalarnas Bildningsförbund är samverkansorgan för folkbildningen i Dalarna, ett gemensamt forum för studieförbunden, folkhögskolorna och kulturinstitutioner i länet.

 

Bildningsförbundets uppgift är att främja medlemmarnas folkbildnings-arbete genom opinionsbildning, information, samråd och samverkan. Våra medlemmar hittar du här.