Om oss

Dalarnas bildningsförbund är ett samverkansorgan för studieförbunden, folkhögskolorna, kulturinstitutioner och andra organisationer som verkar för folkbildning i Dalarna.

 

Vi har ingen egen administration. Den verksamhet som bedrivs genomförs med insatser av medarbetarna i våra medlemsorganisationer.

Vision

"Vår vision är att stärka folkbildningens roll som utvecklingskraft i länet samt att utveckla en samsyn kring etik- och kvalitetsfrågor inom folkbildningen"