Budget 2015

Dalarnas Bildningsförbund

Medlemsavgifter

Administration

Marknadsföring

Nätverk psykisk hälsa

Övriga kostnader

 

Summa

 

 

 

Intäkter

  40 000
 
 
  6 000
   
 
46 000
 
 
 

Kostnader

 
  10 000
    20 000
  6 000
10 000 
 
  46 000