logo_yellow_shadow4_dbf

Stadgar

Nya DBF våren 2022

Bidlningsförbundet är under omvandling. Nya stadgar kommer att publiceras här efter årsmötet i april 2022.