Vår styrelse

Ordförande

Karin Örjes

Studieförbundet Vuxenskolan

Box 823, 781 28 Borlänge

Tel: 0243-820 82 mobil: 070-855 3054

karin.orjes@sv.se

Vice ordförande

Ganime Stålenhag
NBV

Ölandsg 12 B

791 60  Falun
Tel 023-297 50, 070-600 88 85

ganime.stalenhag@nbv.se

Ledamöter

Jan Ekebjär

Studiefrämjandet

Magasinsgatan 27

791 70 Falun

tel. 023-77 76 30, mobil: tel. 070-237 43 11

jan.ekebjar@studieframjandet.se

Yvonne Persson
ABF
Wallingatan 15
784 34  Borlänge
Mobil 070 - 667 34 72
yvonne.persson@abf.se
 

John Staffas

Bilda

Box Box 119

82623 Söderhamn

Telefon: 0270-628 14

Mobil: 070-330 40 02

john.staffas@bilda.nu

Tina Prestberg
Folkuniversitetet

Slaggatan 8

791 71 Falun

023-661 54 65

tina.prestberg@folkuniversitetet.se

Anna Wänn

Sensus

Borganäsvägen 43
78433 Borlänge
070-311 69 51

anna.wann@sensus.se

Carina Fridell

Medborgarskolan

Drottninggatan 23
803 11 Gävle
Tel: 026-10 90 96

carina.fridell@medborgarskolan.se

Irfan Arslan
Ibn Rushd

Stora Gatan 18,
722 12 Västerås
070-4659277
ifran.arslan@ibnrushd.se


Maria Törnfeldt
Länsbibliotek Dalarna,
791 83 Falun
Tel: 023-861 18
maria.tornfeldt@falun.se

Hjalle Östman
Fornby Folkhögskola
Box 5016,
781 05 Borlänge
Tel: 0243-239505                     
ho@fornby.se