logo_yellow_shadow4_dbf

Styrelse

Dalarnas bildningsförbund är under omvandling. I nuläget så har bildningsförbundet en interimistisk styrelse som har till uppdrag att lägga fram förslag för ny organisation och nya stadgar till årsmötet 2022. 

Interimsstyrelse

Interimsstyrelsen består fram till årsmötet 2022 av: 

Ordförande
Hjalle Östman, Fornby fhsk
E-post: ho@fornby.se

Vice ordföreande
Jan Ekebjär, Studiefrämjandet
E-post: jan.ekebjar@studieframjandet.se 

Ledarmot
Maria Törnfeldt, Länsbiblioteken
E-post: maria.a.tornfeldt@regiondalarna.se

Ledarmot
Ann-Sofie Streio, ABF
E-post: ann-sofie.sterio@abf.se

Ledarmot
Peter Holmstedt, Brunnsviks fhsk
E-post: peter.holmstedt@brunnsvik.se