Verksamhetsplan

Dalarnas Bildningsförbund är samverkansorgan för folkbildningen i Dalarna, ett gemensamt forum för studieförbunden, folkhögskolorna och kulturinstitutioner i länet. Förbundets uppgift är att främja medlemmarnas folkbildningsarbete genom opinionsbildning, information, samråd och samverkan. 

Övergripande mål

 

  • att stärka folkbildningens roll som utvecklingskraft i länet
  • främja tolerans, integration och demokratiutveckling
  • att utveckla en samsyn kring etik- och kvalitetsfrågor 

Insatser och aktiviteter

  • Delta i arbetet för ett energiintelligent Dalarna genom att bidra i utformandet av ett nätverk för hållbar konsumtion  
  • Utveckla läsfrämjande verksamhet i samarbete med bibliotek och invandrarorganisationer
  • Delta i arbetet med att utforma en regional kultur- och bildningsplan
  • Stimulera att lokala samråd mellan studieförbund och kommuner utvecklas

 

 

 

 

  • ​Genomföra dialog för att skapa samsyn kring etik och kvalitetsfrågor
  • Samverka inom ramen för Föreningen Social ekonomi i Dalarna
  • Inleda samarbete med Högskolan Dalarna