logo_yellow_shadow4_dbf

Verksamhetsplan

Bildning i utveckling

Dalarnas Bildningsförbund är samverkansorgan för folkbildningen i Dalarna, ett gemensamt forum för studieförbunden, folkhögskolorna och kulturinstitutioner i länet. Förbundets uppgift är att främja medlemmarnas folkbildningsarbete genom opinionsbildning, information, samråd och samverkan. 

Övergripande mål

  • Att stärka folkbildningens roll som utvecklingskraft i länet
  • Att främja tolerans, integration och demokratiutveckling
  • Att utveckla en samsyn kring etik- och kvalitetsfrågor

Verksamhetsplan 2022

Bidlningsförbundet är under omvandling. Ny verksamhetsplan kommer att publiceras här efter årsmötet i april 2022.