logo_yellow_shadow4_dbf

Besluta klimatsmart

Skall vi klara av att ställa om till ett hållbart energisystem krävs insatser på alla plan i samhället. Kloka beslut måste fattas av många aktörer. Förändring måste ske i alla sektorer. Internationella överenskommelser och nationella mål förutsätter ett konkret lokalt förändringsarbete.

Politikens viktiga uppgift, på alla nivåer, är att tydligt ange färdriktningen och skapa förutsättningar för energiomställningen. Det kräver kunskap och mod.

Detta studiematerial har tagits fram för att ge grundläggande kunskaper och inspiration i det lokala politiska arbetet med energiomställningen. Här förklaras bakgrunden till klimatförändringarna och vad de förväntas leda till.

En sammanfattning är gjord av nu gällande internationella överenskommelser om mål och strategier i klimatarbetet. Konkreta tips inom 36 olika insatsområden för lokala politiska initiativ presenteras. Till avsnitten finns förslag på diskussionsfrågor, tips den som vill fördjupa sig i ämnet, övningar för gemensam reflektion och olika självtester för den som vill. 

Ladda ner studiameterialet här.

Sju landmärken

Att främja hälsa – att bygga på det friska – visar sig vara en av de viktigaste vägarna till det hållbara samhället. Den egenupplevda hälsan är en ingång till frågorna om hållbar utveckling och gör dem tillgängliga för alla.

Forskningen på området kan sammanfattas i sju grundläggande hänsyn vi behöver ta både för vår egen hälsas skull och för samhällets långsiktiga hållbarhet – sju landmärken.

Ladda ner studiameterialet här.