Aktuella verksamheter

Dalarnas Bildningsförbund är samverkansorgan för folkbildningen i Dalarna, ett gemensamt forum för studieförbunden, folkhögskolorna och kulturinstitutioner i länet. Förbundets uppgift är att främja medlemmarnas folkbildningsarbete genom opinionsbildning, information, samråd och samverkan

Övergripande mål

  • Att stärka folkbildningens roll som utvecklingskraft i länet.
  • Främja tolerans, integration och demokratiutveckling
  • Att utveckla en samsyn kring etik- och kvalitetsfrågor

Insatser och aktiviteter 2015

  • Delta i arbetet för ett energiintelligent Dalarna genom att utveckla folkbildningsverksamheten kring klimat- och energifrågor
  • Utveckla former för dialog med länets kommunpolitiker kring folkbildningens roll i samhällsutvecklingen
  • Stimulera att lokala samråd mellan studieförbund och kommuner utvecklas
  • Genomföra dialog för att skapa samsyn kring etik och kvalitetsfrågor
  • Medverka till utvecklingen av Föreningen Social ekonomi i Dalarna