Aktuella verksamheter

Dalarnas Bildningsförbund är samverkansorgan för folkbildningen i Dalarna, ett gemensamt forum för studieförbunden, folkhögskolorna och kulturinstitutioner i länet. Förbundets uppgift är att främja medlemmarnas folkbildningsarbete genom opinionsbildning, information, samråd och samverkan.

Övergripande mål

 • Att stärka folkbildningens roll som utvecklingskraft i länet.
 • Främja tolerans, integration och demokratiutveckling.
 • Att utveckla en samsyn kring etik- och kvalitetsfrågor.

Insatser och aktiviteter 2019

 • Delta i arbetet för ett energiintelligent Dalarna genom att utveckla folkbildningsverksamheten kring klimat- och energifrågor samt konsumtionsmönster.
 • Utveckla former för dialog med länets kommunpolitiker kring folkbildningens roll i samhällsutvecklingen
 • Stimulera att lokala samråd mellan folkbildningsens organisationer och kommuner utvecklas
 • Genomföra dialog för att skapa samsyn kring etik och kvalitetsfrågor
 • Utveckla läsfrämjande verksamhet i samarbete med bibliotek, medlemsorganisationer och andra aktörer.
 • Arbeta för att uppnå målen i Dalarnas Regionala Kultur- och bildningsplan 2019-2022.
 • Fortsätta utveckla vårt samarbete med Högskolan Dalarna vad gäller forskning kring folkbildning, integration och kultur.
 • Delta i det länsomfattande samarbetet kring Vägen in.
 • Delta i kampanjen "Vi måste prata".