logo_yellow_shadow4_dbf

Dialog för samsyn

Studieförbund och Folkhögskolor har ett gemensamt uppdrag av staten. Kriterier för statsbidraget utarbetas av Folkbildningsrådet. Region Dalarna och länets kommuner har fastställt sina förväntningar på folkbildningsorganisationerna. Det är viktigt att skapa en samsyn kring hur uppdragen skall tolkas, vad bidragen syftar till samt vilka verksamheter som kan rapporteras för bidrag och vilka verksamheter som faller utanför.

Dalarnas Bildningsförbund samlar regelbundet medarbetare från studieförbund och folkhögskolor för att diskutera förhållningssätt, etik och kvalitetsfrågor.