Folkbildning för energiomställning

Folkbildningens insatser i energi- och klimatarbetet handlar om att göra människor medvetna och motiverade att förändra sitt beteende och bidra till den energiomställning som är nödvändig om vi skall skapa ett hållbart samhälle.Dalarnas bildningsförbund genomför nu en omfattande folkbildningsinsats för att sprida kunskaper som skapar förändring.
Vi genomför studiecirklar, föreläsningar och temakvällar – anpassade efter olika målgrupper.

Genom att samverka med länets föreningsliv når vi många människor och kan skapa engagemang kring energi- och klimatfrågor utifrån olika intresseområden.

Dalarnas bildningsförbund är en av aktörerna i nätverket ”Energiintelligent Dalarna” och vi genomför med stöd från Energimyndigheten projektet ”Folkbildning som en del av klimat- och energistrategi” där målet är att genomföra 300 aktiviteter och nå 3 000 deltagare.

Läs gärna mer om det omfattande samarbetet  ”Energiintelligent Dalarna”.