logo_yellow_shadow4_dbf

Folkbildning för energiomställning

Folkbildningens insatser i energi- och klimatarbetet handlar om att göra människor medvetna och motiverade att förändra sitt beteende och bidra till den energiomställning som är nödvändig om vi skall skapa ett hållbart samhälle.
Dalarnas bildningsförbund genomför omfattande folkbildningsinsatser för att sprida kunskaper som skapar förändring.  Folkbildningen i Dalarna arbetar för att integrera Agenda 2030 och de 17 globala miljömålen i all vår verksamhet. Vi genomför studiecirklar, föreläsningar och temakvällar - anpassade efter olika målgrupper.
Genom att samverka med länets föreningsliv når vi många människor och kan skapa engagemang kring energi- och klimatfrågor utifrån olika intresseområden.
Dalarnas bildningsförbund är en av aktörerna i nätverket ”Energiintelligent Dalarna” och vi har bland annat genomfört folkbildningsprojekt med stöd från Energimyndigheten.
Läs gärna mer om det omfattande samarbetet  ”Energiintelligent Dalarna”.