Hur vi genomför projektet

Projektet leds av en styrgrupp som består av; Karin Örjes, SV, Janne Ekebjär, Studiefrämjandet och Anna Bergkvist, ABF. Projektaktiviteterna dokumenteras av EBF Dalarna med hjälp av Studiefrämjandets verktyg ”Easy research”.

Budget

Gemensamma utbildningar 50 000
Framtagande av studiematerial 70 000
Information 30 000
70 studiecirklar à 1500 kr 105 000
250 kulturarrangemang/temakvällar à 1500 kr 350 000

Summa                                                                                          605 000 kr

Krav för att erhålla stöd

-         Arrangemangsrapporten och inbjudan sänds till Dalarnas Bildningsförbund
-         Enkätsvar från en rimlig andel av deltagarna vid aktiviteten bifogas
-         Program eller studieplan bifogas som tydliggöra aktivitetens innehåll

Respektive studieförbund fakturerar Dalarnas bildningsförbund. Styrgruppen bedömer om stöd skall utgå för inrapporterad verksamhet