Stöd från Energimyndigheten ger extra möjligheter!

Människor behöver kunskaper och uppmuntran för att kunna bidra i klimatomställningen. Folkbildning är en viktig förutsättning för att Dalarnas energi- och klimatstrategi skall kunna genomföras. Dalarnas bildningsförbund är en aktiv part i nätverket Energiintelligent Dalarna. Dalarnas Bildningsförbund har fått 600 000 kr från Energimyndigheten. Det ger oss möjlighet att nå fler och utveckla bra verktyg.

Vårt mål - två projektår

  • Genomföra minst 300 folkbildningsaktiviteter
  • Nå minst 3 000 deltagare
  • Minst 1 000 personer är beredda att agera som förebilder

Så jobbar vi

  • Nyttjar befintliga organisationer
  • Utgår från de tusentals deltagare vi har i verksamheten
  • Genomför många små aktiviteter, på många platser, för mångaolika grupper
  • Samverkar när det behövs
  • Gemensam inventering av resurspersoner i länet
  • Delar med oss av olika koncept

Våra insatser

Under de här två åren stärker vi vårt samarbete kring energi- och klimatarbetet.

De koncepten och materialen vi utvecklar kan användas långt efter projektets slut.

Det intresse och de kunskaper som vi skapat kommer att fortsätta spridas under lång tid.