Dalarnas nätverk för psykisk hälsa

Dalarnas Bildningsförbund samarbetar med Dalarnas Nätverk för Psykisk hälsa. Bildningsförbundet bidar genom att svara för nätverkets ekonomiadministration. Enskilda studieförbund gör insatser i samverkan med de olika organisationer som ingår i nätverket när det gäller utbildning och utvecklingsaktiviteter.