logo_yellow_shadow4_dbf

Stimulera lokal samråd

Det är angeläget att det finns ett gott samarbete lokalt i varje kommun mellan studieförbunden och mellan studieförbunden och kommunen. Studieförbunden har olika profil och olika kontaktnät. Genom regelbunden dialog blir dessa olikheter en tillgång för att sammantaget skapa en bred och varierad folkbildningsverksamhet i kommunen.

Ett väl utvecklat samarbete mellan studieförbunden och kommunen gör det möjligt att nyttja befintliga resurser på ett effektivt sätt för att ge kommuninvånarna så mycket kultur och bildningsaktiviteter som möjligt.